Docent Kidsdance

Leer zelf kidsdance lessen te geven

tijdsduur

1 DAG

STUDIEBELASTING

8 UUR

NIVEAU

MBO

prijs

€ 198,-

CERTIFICAAT

BRANCHE ERKEND & INGESCHREVEN BIJ HET CRKBO

Kidsdance is een dansles voor alle kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, onderverdeeld in bij voorkeur maximaal twee leeftijdscategorieën samen. In de lessen wordt gewerkt met muziek die de kinderen aanspreekt en waar, voor hen, nieuwe dansbewegingen op worden gedaan. Dansstijlen die gebruikt kunnen worden bij Kidsdance zijn onder andere jazzdance, moderne dans, hip hop en breakdance. In de opleiding leer je hoe je succesvolle Kidsdance lessen kunt geven aan verschillende leeftijdscategorieën. Je leert werken met methoden om dansen uitdagend te maken voor de doelgroep. Hierbij werken we met je eigen danservaring en kennis. Door de handvatten die we je bieden leer je vanuit verschillende invalshoeken kinderdansen te maken en te doceren.

Wat kun je verwachten tijdens de opleiding?

In de opleiding leer je in een korte tijd alles wat je nodig hebt om goed en gedegen danslessen voor de betreffende doelgroep aan te kunnen bieden. Doelstelling van de opleidingen is het leren lesgeven door te werken met de richtlijnen die je aangereikt krijgt. Door de duidelijke lesopbouw zijn de lessen per doelgroep aangepast aan de spanningsboog van de leeftijdscategorie. Alle opleidingen beginnen met een PowerPoint presentatie met daarin aandacht voor achtergronden en onderzoeken welke betrekking hebben op de opleiding. Vervolgens wordt theorie en praktijk samengebracht waarna er veel aandacht is voor het werkelijk lesgeven.
queno-sportopleidingen-kidsdance-1
queno-sportopleidingen-kidsdance-3

Inhoud opleiding

Praktijk en theorie
Expressie en drama (uitstraling)
Kinderdans (verschillende talen)
Danstechniek
Muziek ontleden en tellen
Lesopbouw en lesonderdelen
Dansbeschrijvingen maken
Verschillende leeftijdscategorieën en hier mee om gaan
Muziekgebruik en werken met een tamboerijn
Dans in de klas (energizers)
Kinderdans als groepsles
Praktijkopdrachten in de klas

Inbegrepen

Syllabus en certificaat.

Doelstelling / relevantie

De opleiding leidt leraren op om kinderdans lessen te geven en dans kunnen inzetten als energizer in de klas. De energizers zijn effectief om een energiek of juist rust moment te creëren waardoor de kinderen vervolgens met hernieuwde energie kunnen leren. Leraren leren dans te gebruiken om sociaal-emotionele- en taalontwikkeling te ondersteunen. Leraren leren dans verwerken in het bewegingsonderwijs, drama- en muziekles. De leraren worden uitgedaagd om proactief te werken door zelfstandig danslessen en dans choreografie te ontwikkelen.

Doelgroep opleiding

Opleiding voor leraren P.O. die werken met groep 3 tot en met 8, leraren S.B.O. en L.O. leraren. Eigen vaardigheden: enige ervaring met dans is gewenst.

Werkwijze en tijdsindeling

In de opleiding leert de leraar om gedegen dansles te geven of onderdelen van de les in te zetten in de klas. De opleiding omvat 20 uur onderverdeeld in 6 contacturen en 14 zelfstudie uren. De contacturen zijn een opleidingsdag welke beginnen met een college (1,5 uur) met daarin aandacht voor achtergronden en onderzoeken welke betrekking hebben op dans en de jonge doelgroep. Vervolgens wordt theorie en praktijk samengebracht waarna er veel aandacht is voor het werkelijk lesgeven. Zelfstudie: verwerking training, materialen en muziek zoeken voor kinderdans activiteiten, lesvoorbereidingen en dansbeschrijvingen maken. Fysiek actief bezig gaan, danschoreografie ontwikkelen en lesgeven aan elkaar, maken het geheel tot een zeer inspirerende scholing. Opleiding op HBO niveau, studiebelasting totaal 20 uur. Opbouw uren: 6 contacturen (één dag), 14 zelfstudie. Opleiding leidt op tot certificaat “Docent Kidsdance” van QUENO Opleidingen. Deze opleiding is gevalideerd door registerleraar.nl met 20RU

Werking opleidingen & methodiek

Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en deze te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen moeite hebben om goed meekomen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan het zijn dat zij minder sociale contacten krijgen. Dit kan invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dans is hierbij een uitkomst omdat er met het lijf ervaren wordt en er vele ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden.

Motorische ontwikkeling

Met behulp van dans wordt de ontwikkeling op motorisch gebied gestimuleerd. De kinderen maken tijdens Dreumesdans, Kleuterdans en Kidsdance kennis met nieuwe en uitdagende bewegingen. Spelenderwijs verbeterd de motoriek. Coördinatie wordt gestimuleerd door bewust gekozen dansvormen die aangeboden worden tijdens de lessen. Bij Kidsdance, voor kinderen vanaf 7 jaar, wordt ook aandacht besteed aan danstechniek.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het samen dansen met leeftijdsgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens het dansen. Ze dansen naast elkaar en met elkaar. Ze leren samenwerken tijdens het dansen. Daarnaast leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via dans. Tijdens het dansen wordt er op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen. Dansexpressie levert hierin een grote bijdrage.

Creatieve ontwikkeling

Dit gebied wordt geprikkeld doordat kinderen bewegingen van de docent of andere kinderen zien en daardoor zelf weer tot nieuwe bewegingen komen. Tijdens de danslessen worden kinderen uitgedaagd zelf nieuwe bewegingen te ontwikkelen. Dansexpressie, fantasie stimulatie en kleine opdrachten stimuleren de creativiteit van de kinderen. De creatieve ontwikkeling draagt bij aan het zelfstandig zijn en het oplossen van problemen. Daarnaast leren kinderen door middel van fantasie de wereld om zich heen kennen en ervaren.

Muzikale ontwikkeling

Kinderen voelen letterlijk de muziek in hun lijf door te bewegen op muziek. Het spelen met bewegingen en dansen op muziek zijn vormen van communicatie tussen de volwassene en het kind en tussen kinderen onderling. Kinderen ontwikkelen maat- en ritmegevoel tijdens het dansen.

Verstandelijke ontwikkeling

Er wordt een beroep gedaan op het geheugen van kinderen door het onthouden van dansbewegingen en vormen. Via de bewust gekozen muziek wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren nieuwe woorden door het luisteren naar en meezingen met liedjes. Bij dreumesdans wordt gewerkt met gebarentaal voor de taalontwikkeling van deze leeftijdscategorie. Om diezelfde reden wordt er bij kidsdance gebruik gemaakt van Engelstalige muziek.

Zintuiglijke ontwikkeling

Muziek prikkelt de zintuigen. Kinderen leren te luisteren naar muziek. Ze zien bewegingen van anderen en zichzelf en voelen en ervaren met hun eigen lijf wat dansen en bewegen op muziek met je doet.