Erkenning Kinderyoga in het basisonderwijs

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. De wet heeft ten doel de positie van leraren te versterken en hun beroepskwaliteit zichtbaar te maken (in het lerarenregister) en te verbeteren. In het register kunnen leraren laten zien wat ze hebben gedaan aan scholing, onderzoek etc. QUENO Sportopleidingen is gevalideerd door registerleraar.nl om leraren te scholen in Kinderyoga, Kleuterdans en aanverwanten. De opleiding Docent Kinderyoga voor groep 1 tot en met 5 is gevalideerd met 30RU. Door de validatie kunnen docenten nu makkelijker de stap zetten om te gaan werken met deze disciplines in school. Fantastisch nieuws natuurlijk om te beseffen dat binnen het onderwijs steeds meer gewerkt (gaat) worden met beweging om de kinderen te ondersteunen in het leerproces. De opleiding Docent Kinderyoga is geschikt voor leraren, professionals uit de kinderopvang / BSO maar ook voor sportdocenten die Kinderyoga willen aanbieden. NAAR AGENDA/PRIJZEN

“Geef kinderen een rust & aandacht moment door yoga”

Yoga is een heel effectieve methode om kinderen tot ontspanning te brengen. Juist binnen het onderwijs kunnen heel makkelijke oefeningen de oplossing zijn om kinderen een moment van rust of aandacht te geven in de klas. Door het inbouwen van deze momenten krijgen de kinderen vertrouwen en kunnen zich beter concentreren. Ook het veilig voelen in de groep en met medeleerlingen wordt positief beïnvloed met yoga. De kinderyoga is in te zetten in de klas maar ook als activiteit tijdens de L.O. lessen.

Kinderyoga is een intensieve korte opleiding om yoga te leren geven aan kinderen en yoga effectief in te zetten in de klas. Kinderyoga zorgt voor rust, balans, vertrouwen en plezier. Yoga kan worden ingezet om taal en rekenen te ondersteunen. Bij yoga werken we ook met oefeningen om de band tussen de kinderen onderling te versterken.

Kinderyoga specialisatie onderwijsInhoud:
In de opleiding  worden de volgende onderdelen aangeboden: Asana’s (Yoga houdingen) en hoe deze te verwerken in een kinderyoga les , kinderzonnegroet, ontspanningsoefeningen, aandachtstraining voor kinderen, lesopbouw, thema’s en fantasie, verwerking, opwarmen en eindontspanning, yoga in de klas, ondersteuning van taal en rekenontwikkeling door middel van yoga. Losse onderdelen: Aandachtstraining, Ontspanning, Pranayama, Yoga energizers en Acro yoga voor kinderen.

Inbegrepen:
Syllabus en certificaat

Doelstelling / relevantie:
Zelfstandig kinderyoga lessen kunnen verzorgen met de juiste opbouw, aandacht voor ademhaling en ontspanning en juiste yogatechniek. Kennen van basis kinderyoga asana’s, kinderzonnegroet, werken met fantasie, aandachtstraining en ontspanningsoefeningen. Positief stimuleren en begeleiden van kinderen tijdens yoga. Yoga inzetten in de klas.

Doelgroep:
Leerkrachten P.O. groep 1 tot en met 5, leraren S.B.O. en L.O. leraren, leiding BSO, KDV, Yoga-, dans- en sportdocenten.

Werkwijze en tijdsindeling:

De opleidingsdagen beginnen met een college met daarin aandacht voor achtergronden en onderzoeken welke betrekking hebben op yoga en de doelgroep. Vervolgens wordt theorie en praktijk samengebracht waarna er veel aandacht is voor het werkelijk lesgeven. Inleven in de belevingswereld van de kinderen en bewegen als je eigen doelgroep maken het een zeer inspirerende scholing.

Opleiding op HBO niveau, studiebelasting totaal 30 uur. Opbouw uren: 12 contact uren, 18 zelfstudie. Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Docent Kinderyoga groep 1 t/m 5’ van QUENO Sportopleidingen. Dit stelt hen in staat om yoga activiteiten te verzorgen aan kinderen in deze leeftijdscategorie. QUENO Sportopleidingen biedt opleidingen aan voor registerleraar.nl. Validatie punten van deze opleiding zijn op dit moment nog niet bekend.

Motorische ontwikkeling
Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en deze te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen moeite hebben om goed mee komen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan het zijn dat zij minder sociale contacten krijgen. Dit kan invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Met behulp van yoga wordt de ontwikkeling op motorisch gebied gestimuleerd. De kinderen maken door middel van yoga houdingen kennis met nieuwe en uitdagende bewegingen. Spelenderwijs verbeterd de motoriek. Coördinatie wordt gestimuleerd door bewust gekozen bewegingsvormen die aangeboden worden tijdens het dans- of yoga moment in de klas of zaal.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Het samen bewegen met leeftijdsgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met yoga werken de kinderen vaak samen. Ze leren letterlijk op elkaar te steunen en te vertrouwen door samen yoga en aandachtsoefeningen te doen. Er wordt op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen.

Creatieve ontwikkeling
Dit gebied wordt geprikkeld doordat kinderen bewegingen van de docent of andere kinderen zien en daardoor zelf weer tot nieuwe bewegingen komen. Yoga houdingen (asana’s), fantasie stimulatie en kleine opdrachten stimuleren de creativiteit van de kinderen. De creatieve ontwikkeling draagt bij aan het zelfstandig zijn en het oplossen van problemen. Daarnaast leren kinderen door middel van fantasie de wereld om zich heen kennen en ervaren. Bij yoga speelt vooral de fantasie een grote rol bij de ‘vaste’ yogahoudingen (asana’s) die telkens een andere betekenis krijgen.

pranayama kinderyogaVerstandelijke ontwikkeling
Er wordt een beroep gedaan op het geheugen van kinderen door het onthouden van yogahoudingen (asana’s). Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door thema’s binnen de yoga. Woorden en ook rekenen kunnen een rode draad vormen van de een yogales en losse yoga houdingen. Woorden, letters en getallen worden gebruikt als yogahouding.

Zintuiglijke ontwikkeling
Voelen is het zintuig wat het meest geprikkeld wordt met yoga. De kinderen leren letterlijk steunen op elkaar. Ze voelen en ervaren met hun eigen lijf wat bewegen met je doet.

NAAR AGENDA/PRIJZEN

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.