Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden voor bezoekers en gebruikers van de website. Hoewel wij met zorg de invulling van de website hebben samengesteld en onderhoud verricht kan Queno niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Queno aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van handelingen verricht naar aanleiding van alle informatie die Queno verstrekt via de website en derden daarvan. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Door de pagina te gebruiken stemt u in met onze disclaimer. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Vragen die betrekking hebben tot deze website dienen gericht te worden aan Queno.

Contactgegegevens

Waarmee kunnen we je helpen?

CRKBO Erkend

Queno Sportopleidingen staat geregistreerd in: “Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs”. In het Register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

yoga alliance international

REVIEWS

Lees wat anderen over ons zeggen!