Docent Dreumesdans

Opleiding voor instructeurs en mensen die werken met deze leeftijdscategorie (kinderopvang, peuterspeelzaal) om dansles aan dreumesen en peuters te geven

1 DAG

Zelfstudie (na opleiding) 8 uur

198,-

Branche erkend, ingeschreven bij CRKBO

In één dag leer je hoe je kleine kinderen spelenderwijs vanuit een positieve methode kunt stimuleren met bewegen op muziek. Hen op creatieve wijze laten kennismaken met dans en ontdekken hoe leuk dansen kan zijn. Door de duidelijke structuur en lesopbouw weet jij na deze dag precies wat je kunt doen om leuke, stimulerende en verantwoorde-time Dreumesdans lessen te geven!

Gun kleine kinderen natuurlijke ontwikkeling met dans!

Een kind heeft van nature de neiging om te bewegen op muziek. Als we dit op een positieve manier stimuleren kan dit een prachtige basis vormen voor een goede motorische ontwikkeling voor kleine kinderen. Dreumesdans is een dans/bewegingsvorm voor peuters tot en met drie jaar die zelfstandig kunnen staan en misschien al lopen. Doelstelling van Dreumesdans is om kinderen in deze leeftijdscategorie vanuit een positieve invalshoek uit te dagen tot beweging en dans. In de opleiding Docent Dreumesdans leer je hoe je deze les van 30 minuten op een enthousiaste en professionele manier kunt geven aan dreumesen en peuters.

 

queno-sportopleidingen-dreumesdans-2
queno-sportopleidingen-dreumesdans-3

Inhoud opleiding

Tijdens de dreumesdansles laat je kinderen kennismaken met voor hen nieuwe bewegingen en herhaal je waar ze al bekend mee zijn uit voorgaande lessen. Tijdens de lessen werk je aan het muziekgevoel en de dansantheid van de kinderen. Door dans aan te bieden waar de dreumesen en peuters van huis uit vaak niet bekend mee zijn, creëren we een dansles die maximaal bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling door de kinderen binnen de dans kennis te laten maken met getallen en taal. Naast Nederlandstalige muziek wordt gewerkt met muziek uit andere culturen. Dreumesdans heeft een duidelijke structuur en opbouw waardoor het een heel herkenbare activiteit is voor deze leeftijdscategorie.

Onderdelen

Praktijk en theorie
Ontwikkeling jonge kind
lesopbouw
Invulling lesonderdelen
Voorbeeldles bekijken
Lessen ontwikkelen
Praktijk lesgeven

Inbegrepen

Cursusmap en certificaat “Docent Dreumesdans” van QUENO Opleidingen.

Doelstelling voor de studenten

Zelfstandig Dreumesdans lessen kunnen maken en verzorgen. Daarbij oog hebben voor de ontwikkeling van de kinderen en plezier in bewegen stimuleren.

Doelgroep opleiding

Mensen die werken of willen werken met kinderen en affiniteit hebben met bewegen op muziek. Medewerkers uit het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, dansdocenten, yogadocenten en sportinstructeurs.

Werkwijze en tijdsindeling

In de opleiding leert de leraar om dansles te geven of onderdelen van de les in te zetten in de groep. De opleiding bestaat uit één dag (5 contacturen en 3 zelfstudie uren). De opleidingsdag begint met een college met daarin aandacht voor achtergronden en onderzoeken welke betrekking hebben op (motorische) ontwikkeling, dans en de jonge doelgroep. Vervolgens wordt theorie en praktijk samengebracht waarna er veel aandacht is voor het werkelijk lesgeven. Inleven in de belevingswereld van peuters en bewegen als, maken het geheel tot een zeer inspirerende scholing.

Opleiding op MBO niveau, studiebelasting totaal 8 uur. Opbouw uren: 5 contact uren, 3 zelfstudie. Deelnemers ontvangen het certificaat ‘Docent Dreumesdans’ van QUENO Sportopleidingen. Dit stelt hen in staat om dansactiviteiten te verzorgen aan kinderen in deze leeftijdscategorie. 

Reviews

Het begon met peuter, kleuter en kidsdance. Ik kwam van verre België en sindsdien rijd ik steeds vol ‘goesting’ ernaar toe voor nog veel meer andere opleidingen zoals yogadocent, pilatesdocent, polefitdocent…. Het is supertof en intensief om op korte tijd dingen bij te leren zonder jarenlange opleiding te moeten volgen. Cursus zijn goed uitgewerkt en je kan ermee aan de slag. En natuurlijk ons enthousiaste ‘madam’ die in ieder van ons gelooft en motiveert. Maar ook de crew : Brenda die alle administratie in goede banen leidt, Ron voor de fijne bediening en avondactiviteiten. Steeds superleuk!!! Love you guys!!! – Sarah- 

Lees meer reviews

Kinderopleidingen bij QUENO Opleidingen

Motorische ontwikkeling

Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en deze te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen moeite hebben om goed mee komen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan een sociaal isolement ontstaan. Dit heeft invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dansexpressie is hierbij een uitkomst omdat er met het lijf ervaren wordt en er vele ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden. Met behulp van dans wordt de ontwikkeling op motorisch gebied gestimuleerd. De kinderen maken kennis met nieuwe en uitdagende bewegingen. Spelenderwijs verbeterd de motoriek. Coördinatie wordt gestimuleerd door bewust gekozen bewegingsvormen die aangeboden worden tijdens het dansen. Door te werken met dansexpressie is de les ook zeer goed te vertalen naar andere doelgroepen als kinderen met een retardatie of psychomotore retardatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het samen bewegen met leeftijdsgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens dans. Sommige onderdelen zijn meer gericht op het individu, onderdelen met elkaar bevorderen het samenspel. Bij dans leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via expressie. Er wordt op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen. Een veilige dansomgeving (bij de koning van dansland) levert hierin een grote bijdrage.

Creatieve ontwikkeling

Dit gebied wordt geprikkeld doordat kinderen bewegingen van de docent of andere kinderen zien en daardoor zelf weer tot nieuwe bewegingen komen. Tijdens de danslessen worden kinderen uitgedaagd zelf nieuwe bewegingen te ontwikkelen. Dansexpressie, fantasie stimulatie en kleine opdrachten stimuleren de creativiteit van de kinderen. De creatieve ontwikkeling draagt bij aan het zelfstandig zijn en het oplossen van problemen. Daarnaast leren kinderen door middel van fantasie de wereld om zich heen kennen en ervaren.

Muzikale ontwikkeling

Kinderen voelen letterlijk de muziek in hun lijf door te bewegen op muziek. Het spelen met bewegingen en dansen op muziek zijn vormen van communicatie tussen de volwassene en het kind en tussen kinderen onderling. Kinderen ontwikkelen maat- en ritmegevoel tijdens het dansen.

Verstandelijke ontwikkeling

Er wordt een beroep gedaan op het geheugen van kinderen door het onthouden van dansbewegingen en vormen. Via de bewust gekozen muziek wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren nieuwe woorden door het luisteren naar en meezingen met liedjes. Tijdens kinderdans werken we ook met Engelse liedjes. Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door thema’s binnen de dansexpressie. Woorden en ook rekenen kunnen een rode draad vormen van de een dansles.

Zintuiglijke ontwikkeling

Muziek prikkelt de zintuigen. Kinderen leren te luisteren naar muziek. Ze zien bewegingen van anderen en zichzelf en voelen en ervaren met hun eigen lijf wat dansen en bewegen op muziek met je doet.

Contactformulier

Geen vraag is te gek