Docent Dansexpressie | Kleuterdans

Zelfvertrouwen boost voor alle kids! Juist als je kinderen die onzeker zijn of een minder goede motoriek hebben wilt helpen om te ontdekken dat ze dit wél kunnen!

tijdsduur

2 DAGEN

STUDIEBELASTING

20 UUR (12 contacturen/8 uur zelfstudie)

NIVEAU

HBO

prijs

€ 398,-

CERTIFICAAT

BRANCHE ERKEND, INGESCHREVEN BIJ CRKBO, REGISTERLERAAR 30RU, ONDERDEEL YOGA ALLIANCE INTERNATIONAL CYT100 KIDS

Wat kun je verwachten tijdens de opleiding?

Dansexpressie is een bewegingsvorm waarin elk kind kwaliteiten bij zichzelf kan ontdekken. Het kind met motorische achterstanden zal ontdekken “heel goed” te zijn in dansexpressie. Daarom is deze dansvorm uitermate geschikt voor elke doelgroep. In deze opleiding richten we ons het meest op de doelgroep kleuters maar de dansvorm is ook heel geschikt om te gebruiken bij kinderen van alle leeftijden en kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Kleuterdans is een dansles waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Tijdens de tweedaagse cursus leer je hoe je dansles kunt geven aan kleuters. Je leert werken met een combinatie van dansexpressie en kinderdans. 

queno-sportopleidingen-kleuterdans-3
queno-sportopleidingen-kleuterdans-2

Dansexpressie en kleuterdans

Fantasie speelt een grote rol tijdens Kleuterdans. Het is je doel om te leren hoe je kleuters kunt prikkelen tot nieuwe bewegingen, fantasie en een eerste basis te leggen voor dans (ritme, muziek, techniek). In de Kleuterdansles worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd tot ontwikkeling van motoriek, coördinatie, kracht en fantasie in bewegen. Dansexpressie geeft elk kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen binnen zijn eigen niveau. Kinderdans stimuleert de dansontwikkeling, ritme, maat houden en motoriek. Bij Kleuterdans wordt ongeveer 75% van de tijd besteed aan dansexpressie en 25% aan kinderdans. Dansexpressie is geschikt voor een grote doelgroep. We richten ons in deze opleiding op kleuters maar in de praktijk blijkt dansexpressie ook zeer geschikt voor oudere kinderen die extra zorg nodig hebben.

Inhoud opleiding

Praktijk en theorie
Dansexpressie
Kinderdans (verschillende talen)
Lesopbouw
Fantasie als rode draad, verhaallijn
Verhaallijn voor de les
Lesvoorbereiding
Muziekgebruik en werken met een tamboerijn
Thema’s en jaarplan maken
Dansexpressie in de klas
Kleuterdans als groepsles

Inbegrepen

Syllabus en certificaat QUENO Sportopleidingen.

Doelstelling voor de studenten

De opleiding leidt leraren op om kleuterdans lessen te geven en dansexpressie en kleuterdans kunnen inzetten tijdens korte spel en ontspanningsmomenten in de klas. Leraren leren dansexpressie te gebruiken om thema’s, reken- en taalontwikkeling te ondersteunen. De opleiding biedt leiding uit de kinderopvang de juiste handvatten om dansante activiteiten in te zetten in de opvang.

Doelgroep opleiding

Opleiding voor leraren P.O. die werken met groep 1 t/m 8, leraren S.B.O. en L.O. leraren, leiding BSO, KDV, (toekomstig) Yoga-, dans- en sportdocenten. De opleiding is ook passend voor mensen die willen starten met lesgeven. We richten ons in de opleiding met name op kleuters maar het onderdeel dansexpressie is heel geschikt voor een grotere doelgroep.

Werkwijze en tijdsindeling

In de opleiding leert de leraar om gedegen dansles te geven of onderdelen van de les in te zetten in de klas. De opleiding bestaat uit 12 contacturen en 18 zelfstudie uren. De contacturen zijn twee opleidingsdagen welke beginnen met een college (1,5 uur) met daarin aandacht voor achtergronden en onderzoeken welke betrekking hebben op dans en de jonge doelgroep. Vervolgens wordt theorie en praktijk samengebracht waarna er veel aandacht is voor het werkelijk lesgeven. Inleven in de belevingswereld van kleuters en bewegen als kleuters, maken het geheel tot een zeer inspirerende scholing.

Reviews

Twee inspirerende dagen gehad bij de opleiding docent kleuterdans. Annemiek is zeer energiek en deskundig. Veel bruikbare tips meegekregen om zelf de lessen mee uit te bouwen en structuur te geven. Dank daarvoor!  -Jolanda-

Kleuterdans opleiding gehad in Antwerpen. Het was TOP! Heb nog nooit zoveel geleerd in zo’n korte tijd, allemaal dankzij de docent. Met vele voorbeelden en zelf aan de slag te gaan! Heel nieuwsgierig naar de dreumesdans opleiding :D!
Dankjewel om mij deze super leerervaring te geven. – Sigourney-

Meer reviews

Kinderopleidingen bij QUENO Sportopleidingen:

Motorische ontwikkeling

Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en deze te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen moeite hebben om goed mee komen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan een sociaal isolement ontstaan. Dit heeft invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dansexpressie is hierbij een uitkomst omdat er met het lijf ervaren wordt en er vele ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden. Met behulp van dans wordt de ontwikkeling op motorisch gebied gestimuleerd. De kinderen maken kennis met nieuwe en uitdagende bewegingen. Spelenderwijs verbeterd de motoriek. Coördinatie wordt gestimuleerd door bewust gekozen bewegingsvormen die aangeboden worden tijdens het dansen. Door te werken met dansexpressie is de les ook zeer goed te vertalen naar andere doelgroepen als kinderen met een retardatie of psychomotore retardatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het samen bewegen met leeftijdsgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens dans. Sommige onderdelen zijn meer gericht op het individu, onderdelen met elkaar bevorderen het samenspel. Bij dans leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via expressie. Er wordt op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen. Een veilige dansomgeving (bij de koning van dansland) levert hierin een grote bijdrage.

Creatieve ontwikkeling

Dit gebied wordt geprikkeld doordat kinderen bewegingen van de docent of andere kinderen zien en daardoor zelf weer tot nieuwe bewegingen komen. Tijdens de danslessen worden kinderen uitgedaagd zelf nieuwe bewegingen te ontwikkelen. Dansexpressie, fantasie stimulatie en kleine opdrachten stimuleren de creativiteit van de kinderen. De creatieve ontwikkeling draagt bij aan het zelfstandig zijn en het oplossen van problemen. Daarnaast leren kinderen door middel van fantasie de wereld om zich heen kennen en ervaren.

Muzikale ontwikkeling

Kinderen voelen letterlijk de muziek in hun lijf door te bewegen op muziek. Het spelen met bewegingen en dansen op muziek zijn vormen van communicatie tussen de volwassene en het kind en tussen kinderen onderling. Kinderen ontwikkelen maat- en ritmegevoel tijdens het dansen.

Verstandelijke ontwikkeling

Er wordt een beroep gedaan op het geheugen van kinderen door het onthouden van dansbewegingen en vormen. Via de bewust gekozen muziek wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren nieuwe woorden door het luisteren naar en meezingen met liedjes. Tijdens kinderdans werken we ook met Engelse liedjes. Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door thema’s binnen de dansexpressie. Woorden en ook rekenen kunnen een rode draad vormen van de een dansles.

Zintuiglijke ontwikkeling

Muziek prikkelt de zintuigen. Kinderen leren te luisteren naar muziek. Ze zien bewegingen van anderen en zichzelf en voelen en ervaren met hun eigen lijf wat dansen en bewegen op muziek met je doet.

Meld je hieronder aan voor de opleiding Docent Dansexpressie / Kleuterdans

Je ontvangt een automatische bevestiging van deelname. Je hebt geen voorbereiding nodig.